De Organisatie

Childhoodfriends Nederland is een organisatie die streeft naar ondersteuning van weeskinderen op het platteland van China. Onze focus ligt op één van de armste en droogste provincies van China: Ning Xia.
Deze provincie kent slecht één weeshuis, dat tevens dient als opvangcentrum en kennisontwikkelings-centrum voor de behandeling van gehandicapte kinderen.

Wij streven ernaar om zo min mogelijk kosten te makenen zo alle hulpgelden maximaal ten goede te laten komen aan de kinderen van Ning Xia. De bestuursleden van Childhoodhood Friends worden niet betaald en ontvangen ook geen onkostenvergoedingen. Reizen van bestuursleden naar onze projecten vinden plaats op eigen kosten.
Het door ons ingezamelde geld wordt in China onder het toeziend oog van de Amity Foundation besteed. De Amity Foundation is een Chinese protestants-christelijke organisatie met een grote staat van dienst op het gebied van hulpverlening op het Chinese platteland. Amity is NGO (non-gouvernementele organisatie) en opereert volkomen onafhankelijk van de Chinese overheid.

Childhood Friends heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat we een door de belastingdienst erkende goededoelen-organisatie zijn. Uw giften aan Childhood Friends zijn dan ook volledig aftrekbaar van de belastingen.

Projecten

Pleegzorgproject

We ondersteunen gezinnen die bereid zijn om een gehandicapt kind als pleegkind op te nemen. De kinderen komen vanwege hun veelal zware handicap niet in aanmerking voor adoptie.

Onderwijsproject

We betalen de opleiding van een flink aantal kinderen uit het Ning Xia kindertehuis. De opleidingen variëren van kleuterschool , basisschool, middelbare school tot beroepsonderwijs.

Incidentele steun

Als de fondsen het toelaten, verlenen we extra steun in de vorm van hulpmiddelen voor gehandicapte kinderen zoals rolstoelen, looprekjes, voetbeugels etc. Wilt u graag een bijdrage leveren?

Heeft u een vraag of wilt u lid worden?

Neem gerust contact met ons op.

Bestuur

Steun Childhoodfriends Nederland

U kunt eenmalig of op regelmatige basis geld doneren aan Childhood Friends Nederland. De donaties worden besteed aan het onderwijsproject of aan incidentele steun.

Links

Amity Foundation

Yahoo groep Yinchuan Families

Facebook Ningxia Adoptive Families