We betalen de opleiding van een flink aantal kinderen uit het Ning Xia kindertehuis. De opleidingen variëren van kleuterschool , basisschool, middelbare school tot beroepsonderwijs. Per jaar ondersteunen we ca. 25 kinderen op deze wijze. Gedurende de leerpichtige leeftijd is onderwijs weliswaar gratis, maar er zijn ook veel bijkomende kosten voor bv. boeken, uniformen etc. Daarnaast ondersteunen we ook graag kinderen die al niet meer leerplichtig zijn, bv. in het beroepsonderwijs, zodat zij vanuit het kinderhuis een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Daarnaast zijn er ook gehandicapte kinderen, die bv. naar een speciale dovenschool of school voor blinden moeten. Dat kost extra geld en met onze steun kunnen deze kinderen toch onderwijs volgen.

Bent u geïnteresseerd in het ondersteunen van het onderwijsproject? Ga dan naar de donateurschapsinformatie.