We ondersteunen gezinnen die bereid zijn om een gehandicapt kind als pleegkind op te nemen. De kinderen komen vanwege hun veelal zware handicap niet in aanmerking voor adoptie. Op deze manier kunnen ze toch in een gezin opgroeien. Momenteel ondersteunen we de pleegzorg voor 12 kinderen.

De pleeggezinnen zijn veelal gezinnen van eenvoudige komaf, boeren of onderwijzers, die in dorpen op het platteland wonen. De pleeggezinnen worden geselecteerd en opgeleid door de staf van het kinderhuis. Als het pleegkind eenmaal geplaatst is in het gezin, wordt het gezin nog steeds intensief begeleid door de staf van het kinderhuis. Vaak gaat men vanuit het kinderhuis meerdere keren per week op bezoek. Het gaat dan ook meestal om kinderen die veel begeleiding nodig hebben, die niet of nauwelijks kunnen lopen, moeilijk kunnen praten e.d.

In de gezinnen ontstaat vaak een warme band tussen de pleegouders en het pleegkind. Het pleegzorgproject loopt nu al heel wat jaren en het verloopt nog altijd fantastisch goed.

Bent u geïnteresseerd in het ondersteunen van ons pleegzorgproject? Ga dan naar de sponsorinformatie.